Dalslands kanal

Motion 2008/09:Kr350 av Renée Jeryd m.fl. (s)

av Renée Jeryd m.fl. (s)
s80066

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Dalslands kanal.

Motivering

Dalslands kanal som motor för besöksnäring och friluftsliv i är välkänd och oomtvistad. Alla tillgängliga fakta kring de motiv som styr besökarnas val av Dalsland som vistelseområde pekar entydigt ut kanalen som både omistligt kulturminne och som infrastrukturell förutsättning. Kanalen är både en del i landskapets kultur och samtidigt en upplevelseaktivitet för turister.

Det är troligt att dess betydelse kommer att bestå, och även öka i takt med att turismnäringen ökar i omfattning. Kanalen har under ett antal år erhållit bidrag från EU för såväl underhåll som upprustning. De framtida möjligheterna till ekonomiskt stöd är osäkra, vad man med säkerhet vet är att det behövs ekonomiska medel för att kunna behålla denna så viktiga kanal i Dalsland.

Det är angeläget att staten uppmärksammar framtiden för Dalslands kanal, liksom det sker med Göta kanal, så att inte det kulturella arvet som Dalslands kanal är riskerar att förstöras i brist på underhåll.

Stockholm den 6 oktober 2008

Renée Jeryd (s)

Christina Oskarsson (s)

Jörgen Hellman (s)

Peter Jonsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07
Yrkanden (1)