Cykel i framtiden

Motion 2008/09:T402 av Peter Pedersen m.fl. (v)

av Peter Pedersen m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2008/09:T402

av Peter Pedersen m.fl. (v)

Cykel i framtiden

v651

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Bakgrund 4

4 Cykelns potential 4

4.1 Miljö- och klimatvänlig 5

4.2 Kan ge ökad trafiksäkerhet 5

4.3 Billigare för samhället 5

4.4 Förbättrar hälsan 5

4.5 Fler får chans att förflytta sig 6

4.6 Kan Holland, kan vi! 6

5 Hinder för cykeln 6

6 Nationella insatser för cykeltrafiken 7

6.1 Nationellt mål om ökad cykeltrafik 7

7 Öka anslaget till investeringar i cykelinfrastruktur 8

7.1 Cykeln som en del av tågresan 9

7.2 Klimattrampa till jobbet 10

7.3 Mer forskning om cykel 11

7.4 Ändra den samhällsekonomiska modellen 11

8 Lokala insatser för cykeltrafiken 12

8.1 Kommunens ansvar 12

8.2 Trafikregler
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (17)