med anledning av prop. 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG

Motion 2008/09:N9 av Kent Persson m.fl. (v)

av Kent Persson m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2008/09:N9

av Kent Persson m.fl. (v)

med anledning av prop. 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG

v033

1 Sammanfattning

Vänsterpartiet menar att det nya lagförslaget innehåller en rad problem för rättssäkerheten. Trots detta talar mycket för att effekten på den illegala kopieringen kommer att bli högst begränsad. Därför föreslår vi att riksdagen dels avslår propositionen, dels uppmanar regeringen att återkomma med ett nytt förslag. De allra flesta av de problem som finns med lagstiftningen är inte någon nödvändig följd av att implementera EU-direktivet.

2 Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 1

3 Förslag till riksdagsbeslut 2

4 Bakgrund 2

5 Vänsterpartiet om upphovsrätten 2

6 Informationsförelägganden 2

6.1 Privatpersoner
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-12-19 Bordläggning: 2009-01-13 Hänvisning: 2009-01-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)