Chefslöner i statliga bolag

Motion 2003/04:N259 av Margareta Sandgren m.fl. (s)

av Margareta Sandgren m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en policy för löner och anställningsvillkor i statliga bolag.

Motivering

”Hans lön motsvarar vad en vanlig arbetare kanske får arbeta i 30 år för att få ihop. Och ju mer han höjer elpriset desto högre bonus får han. Varken summan eller sättet att beräkna hans lön kan vara rimlig.” Det säger SEKO:s förbundsordförande Janne Rudén i en kommentar i förbundets tidning SEKO-magasinet.

Tidningen redovisar några av chefslönerna i statliga bolag: Lars G Josefsson, Vattenfall 6,2 miljoner, Anders Igel, Telia 6,1 miljoner, Erik Olsson, Posten 4,7 miljoner, Håkan Bryngelsson, Vasakronan 3,3 miljoner, Martin Ivert, Lkab 3,2 miljoner, Jan Forsberg, SJ 2,3 miljoner, Lars Sköld, Sveaskog 2,2 miljoner, Anitra Steen, Systembolaget 1,8 miljoner och Arne Berggren, Swedcarrier 1,6 miljoner.

Snittlönen för dessa direktörer ligger på nästan 3,5 miljoner kronor per år. De flesta har dessutom 60 år i pensionsålder, pensionsförsäkring och mellan 18 och 24 månadslöner i avgångsvederlag.

Av den lön på 6,2 miljoner som Vattenfalls vd hade var drygt 1,1 miljon bonus.

Vi är väl medvetna om att direktörslönerna i statliga bolag inte kan avvika alltför mycket från lönenivåerna i privata företag. Men av den redovisning som här har återgivits är det uppenbart att så inte heller är fallet. Det är också anmärkningsvärt att den väl tilltagna lönen dessutom kombineras med bonus, pensionsförsäkring och andra förmåner.

Att företagen drivs i bolagsform kan inte innebära att staten som ägare överlämnar åt bolagen själva och deras styrelser att hantera den här frågan. Poängen med statligt ägande är väl just att staten har inflytande och sätter upp riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas.

Regeringen bör därför fastlägga en policy för löner och anställningsförmåner i statliga bolag och med inriktning att minska skillnaderna i villkor mellan chefer och de stora löntagargrupperna.

Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 29 september 2003

Margareta Sandgren (s)

Martin Nilsson (s)

Helene Petersson (s)

Göte Wahlström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)