Centrum för samisk hälsa

Motion 2018/19:1721 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att låta Västerbottens läns landsting instifta ett centrum för samisk hälsa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Västerbotten arbetar landstinget med att kartlägga hälsosituationen för den samiska ursprungsbefolkningen. Arbetet genomförs i nära samarbete med bland annat Same­tinget och syftar till att kunna erbjuda en bättre sjukvård till den samiska ursprungs­befolkningen.

I egenskap av ursprungsbefolkning har den samiska befolkningen en speciell ställning i Sverige. Den har rätt att livnära sig på rennäring och har även en egen parlamentarisk församling. Det finns dock fortsatt anledning att se över hur den samiska befolkningens livssituation kan göras bättre. Dessa satsningar görs bäst i samverkan med samiska institutioner och myndigheter i norra delen av Sverige.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)