Celiaki

Motion 2011/12:So362 av Liselott Hagberg (FP)

av Liselott Hagberg (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om situationen för celiakipatienter.

Motivering

Celiaki eller glutenintolerans är en allvarlig, obotlig och livslång sjukdom som förekommer i alla åldrar. Det är en sjukdom där tunntarmens slemhinna skadas av ett äggviteämne, gluten, som finns i sädesslagen korn, råg och vete. När slemhinnan skadas kan tunntarmen inte ta tillvara alla näringsämnen i maten, och den drabbade får bristsymtom. Med glutenfri kost normaliseras förhållandet i slemhinnan, men skadas igen vid övergång till normal glutenhaltig kost. Det enda sättet att må bra och leva ett friskt liv är därför att ersätta livsmedel som innehåller gluten med glutenfria alternativ.

Obehandlad celiaki medför stora risker för följdsjukdomar eftersom en kronisk näringsbrist med tiden orsakar osteoporos (benskörhet), och det finns även andra risker.

Det finns studier som visar att det tar flera år från första symtom till rätt diagnos ställs. En icke diagnostiserad eller misskött sjukdom leder inte sällan till sjukskrivning. Det är därför angeläget med ökad kunskap om celiaki inom vården och snabb diagnostisering.

Den glutenfria kosten är kostsam. För att kompensera näringsbortfallet finns ersättningsprodukter, vilka oftast är dyrare än vanliga spannmålsbaserade livsmedel. Det är dessutom inte ovanligt att flera personer i samma familj är diagnostiserade som glutenintoleranta på grund av ärftliga faktorer, vilket ökar utgifterna för en familj väsentligt.

A och O för en glutenintolerant person är en tidig diagnos för att kunna övergå till en glutenfri kost. Problemet är att det uppstår en merkostnad där glutenintoleranta behandlas på ett sätt som avviker från synsättet på livsviktig medicin för andra typer av diagnoser. För glutenintoleranta handlar det om rätt typ av mat eftersom det är just detta som är medicinen.

Situationen för glutenintoleranta har behandlas genom åren. Det är angeläget att frågan nu får en lösning, dels vad gäller kostersättning på grund av fördyrade omkostnader för drabbade, dels vad gäller diagnostisering och kunskap om sjukdomens följder. Det är angeläget att ett helhetsgrepp tas vad gäller situationen för glutenintoleranta.

Stockholm den 4 oktober 2011

Liselott Hagberg (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)