Byggande av bostäder – särskilt hyresrätter

Motion 2011/12:C399 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

av Åsa Lindestam m.fl. (S)
S21123

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att satsa på en offensiv bostadspolitik för att bygga fler hyresrätter.

Motivering

Ett modernt välfärdssamhälle som Sverige ska ta hand om de svaga i samhället. Ett av de utanförskap som vi ser idag är hemlöshet, som är både en bostadsfråga och en socialpolitisk fråga. Det är ett hårt slag att mista sin bostad. Mat för dagen, kläder på kroppen och tak över huvudet behöver alla. Och det måste vi gemensamt i samhället se till att det finns.

Nya grupper av hemlösa har uppmärksammats: kvinnor, barn, arbetslösa, fattiga och personer med svåra missbruk samt personer med en psykisk sjukdomsbild. Barnfamiljer som vräks är en fullständig katastrof. Vi måste uppnå nolltolerans när det gäller hemlöshet. Tyvärr har det sociala klimatet hårdnat i vårt land med utförsäkringar och fler som går på socialbidrag till följd av att de har trängts ut ur a-kassan.

Hemlöshet måste alltså handla om två olika perspektiv, dels att se till att de som i dag är hemlösa kan få ett värdigt boende, dels att förhindra att fler hamnar i hemlöshet. Det förebyggande arbetet kan inte nog betonas som stöd vid risk för vräkning och boendestöd.

De som är hemlösa måste erbjudas boende i någon form samtidigt som de ges stöd att nå målsättningen att få en egen bostad. Nytillskott av bostäder är nödvändigt för att skapa flyttningsrörelser som resulterar i att äldre lägenheter blir lediga för hushåll som står utanför bostadsmarknaden.

Bostadssituationen bidrar till segregation i vårt samhälle. Det gör att klyftorna blir större och att ojämlikheten ökar istället för tvärtom. Att ändra utvecklingen på bostadsmarknaden är nödvändig. Att bygga hyresrätter för att få till en rörlighet på bostadsmarknaden är en viktig nyckelfaktor för att komma till rätta med problemet.

För att öka mobiliteten på bostadsmarknaden och för att öka chanserna att få en egen bostad för människor i samhället som varit i utsatta situationer måste det finnas en sammanhållen och offensiv bostadspolitik som ser över alla möjligheter som finns för att bygga fler bostäder och då särskilt hyresrätter som det nu råder brist på, inte minst i våra storstadsområden där bostadsbristen är påtaglig.

Stockholm den 4 oktober 2011

Åsa Lindestam (S)

Carin Runeson (S)

Karin Åström (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Kerstin Engle (S)

Johan Andersson (S)

Hans Hoff (S)

Suzanne Svensson (S)

Hillevi Larsson (S)

Thomas Strand (S)

Christer Engelhardt (S)

Lena Hallengren (S)

Jörgen Hellman (S)

Kerstin Haglö (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)