Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Bygg ut mobiltäckning i hela landet

Motion 2021/22:839 av Heléne Björklund (S)

av Heléne Björklund (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för förbättrad mobiltäckning i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag förväntas var och en både äga och kunna hantera en smartphone. Med ”datorn på fickan” underlättas mycket av vår vardag och vi kan hantera biljetter, e-post och inloggning till Skattemyndigheten i samma lilla manick. Dessutom är det ju viktigt att kunna använda sin smartphone för att ringa såväl socialt som i jobbet eller när nöden är framme.

Men där det inte finns mobiltäckning kan det innebära att man blir utestängd från dessa möjligheter.

En bra uppkoppling är idag en självklar infrastruktur som ska finnas på samma villkor i hela landet oavsett var du bor. Men det finns fortfarande alltför många platser och orter, företrädesvis på landsbygden där marknadskrafterna inte har starka intressen för att bygga ut mobiltäckningen. Där måste staten garantera medborgarna samma möjligheter som i städerna.

Vi är ännu bara i början av teknikutvecklingen och det personliga användandet. Men det måste finnas samma möjligheter att kunna använda teknik och utveckla sitt företag var du än bor.

Regeringen bör agera så att mobiltäckning blir en självklar infrastruktur i hela Sverige.

Heléne Björklund (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)