Bygg fler små hyresrätter med stöd

Motion 2020/21:755 av Heléne Björklund (S)

av Heléne Björklund (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för att subventionera byggnation av hyreslägenheter i mindre storlek och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En hyresrätt är en enklare inträdesbiljett för att flytta till en ny ort, eller för att flytta hemifrån första gången. Det är en mindre risk och kräver inte samma ekonomiska insatskapital eller förvaltande som en egen bostad eller en bostadsrätt.

Den senaste regionala bostadsanalysen från Länsstyrelsen i Blekinge visar att det finns ett stort behov av hyresrätter i länet. Framförallt är det lägenheter i de mindre storlekarna som det råder brist på.

Enligt SCB:s statistikdatabas fanns det år 2019 ungefär 22 700 hyresrätter i Blekinge och ungefär 7 900 bostadsrätter. Det har skett en minskning av hyresrätter i Blekinge sedan 2010 med nästan 2 000 hyresrätter och en liten minskning även av bostadsrätter.

Bristen på bostäder hindrar både inflyttning och omflyttning och hindrar utveckling och personalförsörjning. Statistiken för Blekinge är jämförbar på flera håll i Sverige. Det är ett växande problem både på landsbygd och i städer men av helt olika skäl.

Sedan lagen om allmännyttiga kommunala aktiebolag infördes, ska kommunala bostadsbolag styras av marknadsmässiga principer. På landsbygden blir marknadsvärdet inte sällan lägre än byggkostnaden. Medan hyressättningen ändå måste vara lägre än i städerna. Detta drabbar både privata och allmännyttiga bolag.

Av de drygt 30 000 lägenheter som finns i Blekinge är 6 700 mindre än femtio kvadrat. Endast 1 000 är mindre än 31 kvadratmeter.

Kvadratmetern är viktigare att prata om än antal rum, eftersom lägenheter prissätts utifrån antal kvadratmeter.

Det är alltså angeläget att det prioriteras att bygga fler små lägenheter och fler hyresrätter. Då blir det lättare för unga att flytta hemifrån, för äldre att sälja sina villor och för nyanställda att pröva boende i ett nytt län.

För ett län som Blekinge är det viktigt att möjligheten finns för den som vill bo kvar i länet eller som är ung och vill testa att bo här, kanske för studier. Därför behöver vi bygga fler hyresrätter i Blekinge liksom i många andra län.

Regeringen har sedan den tillträdde 2014 byggt ut stödet för byggnation av hyres­bostäder, men fortfarande byggs det för lite. Det är inte heller så att stödet gett en ökning av mindre hyresrätter, vilket är det som framförallt behövs. Här behöver vi göra mer. Det behövs ett stöd för byggande av mindre lägenheter i hela landet även på glesbygden.

Regeringen bör se över hur regelverket kan ändras för att stimulera och subventionera mindre hyresrätter.

 

 

Heléne Björklund (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-01 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)