Brottsrubricering vid bilbrand

Motion 2017/18:3091 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändring av brottsrubriceringen vid bilbrand och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige befinner sig i ett mycket besvärligt läge. Brottsligheten ökar, våldet blir grövre, hot mot målsäganden och vittnen i ökande omfattning, allt färre brott klaras upp, och i vissa geografiska områden är situationen så allvarlig att en del börjar betrakta dem som förlorat territorium. Bilbränder i Malmö och på andra ställen har blivit ett vanligt återkommande brott inte minst för att risken att bli dömd är minimal och straffvärdet är lågt. Brottet rubriceras som skadegörelse, förutom i fallen då det handlar om en bil med betydande ekonomiskt värde. Värdet på den förstörda bilen bör inte spela någon roll för straffbestämmandet. De som bränner bilar har samma motiv – att förstöra andras egendom. Därför bör straffet för bilbrand rubriceras som grov skadegörelse, oavsett bilens värde. Däremot spelar bilens värde självklart roll vid utdömandet av skadestånd.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)