Brottslighet inom privilegierade grupper

Motion 2006/07:Ju391 av Veronica Palm (s)

av Veronica Palm (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om brottslighet inom privilegierade grupper.

Motivering

Få ämnen är så väldebatterade som att utanförskap leder till segregation och att det i spåren av segregation växer fram subkulturer. Där formas egna synsätt på vilka lagar och regler som gäller. Dessa överensstämmer inte alltid med de lagar och regler som gäller i samhället i övrigt.

I den här motionen till Sveriges riksdag vill jag rikta uppmärksamheten på en grupp – subkultur – som det varit väldigt tyst om i detta sammanhang: den svenska överklassen. Jag gör det på förekommen anledning. Det har vuxit fram en bild av en grupp som accepterar medveten och systematisk brottslig verksamhet. Det är anmärkningsvärt och bör belysas vidare. Vi kan inte leva i ett samhälle där en viss grupp anser sig ha rätt att leva efter egna lagar och regler. Det finns en utbredd oro att det vi hitintills sett bara är toppen på ett isberg.

Integration handlar inte om vilken hudfärg du har eller vilket språk du talar. Integration berör ALLA i samhället. Att leva helt skild från människor utanför den egna kulturen, att grupper skapar egna normer och regler kostar samhället åtskilliga miljarder varje år. Överklassens segregering på t.ex. Östermalm och de konsekvenser den för med sig utgör här inget undantag. Precis som alla andra i det här landet måste de lära sig vilka lagar och regler som gäller i vårt samhälle. Möjligen skulle en riktad upplysningskampanj kring hur Sverige fungerar och vilka lagar vi har att rätta oss efter här vara ett tillvägagångssätt.

Vi har denna höst sett den ena mer iögonfallande skandalen efter den andra rullas fram i medierna. Det är medborgare som vägra betala tv-licens, anlitat svart städhjälp och svart barnpassning, anlitat arbetskraft som saknat uppehållstillstånd, skattefiffel och bulvanaffärer för att nämna något. Ett statsråd har uttalat sig förmildrande om det genom att säga att det inte är något ovanligt och att han känner många som gör så. Detta förstärker bara bilden av att brottsligheten kommer in i subkulturer som en följd av segregation och är ännu ett tydligt uttryck för överklassens brist på integration i samhället.

Detta samhällsfrånvända beteende är helt oacceptabelt. Då det handlar om brottslig verksamhet i en segregerad grupp anar vi stora mörkertal. Vi måste våga lyfta på locket och ta problemet på allvar. Jag anser att det behövs en genomlysning av den brottsliga kultur som synes frodas i överklassen – den mest segregerade gruppen i Sverige.

Stockholm den 31 oktober 2006

Veronica Palm (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)