Bristen på studentbostäder

Motion 2012/13:C362 av Carina Herrstedt (SD)

av Carina Herrstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att studentbostäder ska klassificeras som elevhem där fastighetsavgift inte tas ut.1

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förenkla byggnormerna för att göra det billigare att bygga studentfastigheter.

1 Yrkande 1 hänvisat till SkU.

Motivering

Bristen på studentbostäder är stor i de flesta av Sveriges högskoleorter. Störst är bristen i storstäderna. Trots talrika vallöften från regionala och kommunala regeringsföreträdare har byggandet av studentbostäder inte kommit igång till dags datum. Tvärtom så har enligt Boverkets och SCB:s statistik byggandet av studentbostäder i princip upphört [Boverket, Förväntad nyproduktion och ombyggnad av studentbostäder 2011–2012 ].

För att stimulera byggandet av studentbostäder vill vi sverigedemokrater att studentbostäder klassificeras som elevhem där fastighetsavgift inte tas ut.

Vi vill förenkla byggnormerna för att göra det billigare att bygga studentfastigheter. Främst är det hissnormen och andra normer på studentlägenheter som vi vill förändra så att det smidigare och billigare skall gå att producera studentlägenheter.

Stockholm den 4 oktober 2012

Carina Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)