bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund

Motion 2010/11:A311 av Désirée Pethrus Engström (KD)

av Désirée Pethrus Engström (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Motivering

Omkring 1,8 miljoner människor i Sverige lever med någon form av funktionsnedsättning. Trots att funktionsnedsättning är en av diskrimineringsgrunderna i den svenska diskrimineringslagstiftningen går det fortfarande att med bristande tillgänglighet utestänga personer med funktionsnedsättning från olika samhällsområden. En mycket allvarlig sådan diskriminering är det faktum att flera vallokaler i årets allmänna val inte var tillgängliga för rullstolsburna personer. Att kunna rösta, att gå på teater, konsert eller besöka en restaurang ska inte hindras av att man har en funktionsnedsättning.

Det är viktigt att vi har ett samhälle som i så stor utsträckning som möjligt är inkluderande och öppet. Tillgänglighet handlar om mer än de rent fysiska möjligheterna att ta sig fram. Det handlar också om information och om värdigt bemötande. Bristande tillgänglighet borde anses som diskriminering av personer med funktionsnedsättning i den svenska diskrimineringslagstiftningen.

Stockholm den 26 oktober 2010

Désirée Pethrus Engström (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)