Bra bostäder åt alla

Motion 2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2018/19:410

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Bra bostäder åt alla

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Vänsterpartiets bostadspolitik

4 Bostaden är en social rättighet

5 Bygg bort bostadsbristen

5.1 De största bostadspolitiska satsningarna på 20 år

5.2 Ytterligare bostadspolitiska satsningar krävs

5.3 En mer jämlik balans mellan hyresrätt och bostadsrätt

5.4 Utred Wien-modellen

6 Hållbar kvalitet vid nybyggnation

6.1 Kontroller vid nybyggnation ska vara oberoende av byggherren

7 Pressa byggkostnaderna

8 Ett statligt byggbolag

9 Ge kommunerna en mer offensiv roll

9.1 Markpolitiken – ett viktigt verktyg för kommunerna

10 Bättre planering för fler bostäder

10.1 Regionalt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-16 Granskad: 2018-11-16 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (39)