Bra bostäder åt alla

Motion 2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2018/19:410

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Bra bostäder åt alla

1        Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Vänsterpartiets bostadspolitik

4Bostaden är en social rättighet

5Bygg bort bostadsbristen

5.1De största bostadspolitiska satsningarna på 20 år

5.2Ytterligare bostadspolitiska satsningar krävs

5.3En mer jämlik balans mellan hyresrätt och bostadsrätt

5.4Utred Wien-modellen

6Hållbar kvalitet vid nybyggnation

6.1Kontroller vid nybyggnation ska vara oberoende av byggherren

7Pressa byggkostnaderna

8Ett statligt byggbolag

9Ge kommunerna en mer offensiv roll

9.1Markpolitiken – ett viktigt verktyg för kommunerna

10Bättre planering för fler bostäder

10.1Regionalt perspektiv
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-16 Granskad: 2018-11-16 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (39)