Bostadstillägg då den ene i ett pensionärspar måste flytta till ett boende

Motion 2021/22:1765 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kortare handläggningstider och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Helt plötsligt försvinner en lön eftersom det kostar omkring 11,000/mån, att få komma till ett boende. Den parten som blir kvar i hemmet, har då utgifter, som hyra, telefon, el, teve, mat, försäkringar till hemmet och kanske man har bil, försäkringar på bil, trafikskatt och mycket annat. Listan kan göras lång.

Kanske bor man i hus eller i en bostadsrätt och man har då kostnadsansvaret för de inre nödvändiga funktionerna för ex spis kyl o frys och el, reparationer och underhåll i bostaden. En buffert måste finnas. För det mesta får den kvarvarande vänta i 6 månader på att få ett bostadstillägg, från Pensionsmyndigheten, under tiden får den som bor kvar i bostaden allt svårare att klara sig. Handläggningstiderna behöver kortas ner för att det inte ska uppstå ett längre glapp.

I dagens system, tvingas den hemmaboende kanske sälja det gemensamma huset eller bilen, eller rent av bli kund hos kronofogden. Det finns människor som inte längre har råd att äta efter en sådan process, eftersom det blir ett klart ekonomiskt avbräck, då man kanske har mindre än hälften av den gemensamma inkomsten kvar.

I dagens system räknas bostadstillägget på den inkomst som kvarvarande pensionär har. Man tar ingen hänsyn till de utgifter som finns.

Eftersom den är en process som sker i livet, då orken naturligt avtar och man lever i en skör period i sitt liv, anser jag att tillvägagångssättet måste ändras, för att skydda våra gamla.

Mikael Dahlqvist (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Gunilla Svantorp (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)