Bostadspolitik

Motion 2004/05:Bo235 av Maud Olofsson m.fl. (c)

av Maud Olofsson m.fl. (c)
Sammanfattning

Centerpartiet menar att en bostadspolitik baserad på federalismens principer gör vanliga människor mer delaktiga i planering och utformning av boendet. Med mer delaktighet bygger vi ett starkare civilsamhälle där människor tar ett större ansvar för sig själva och andra, utan att blint förlita sig på att de offentliga institutionerna ska arrangera medborgarnas liv. Med en lokalt anpassad bostadspolitik ges större förutsättningar att klara de skiftande förutsättningar som finns beroende på var någonstans i landet man befinner sig. Byggsektorn behöver reformeras i en mer marknadsekonomisk inriktning, då kartellbildningar är lika vanligt som prismedvetenhet är ovanligt. En reformerad bostadspolitik är nödvändig för att återge människor möjligheter till billigare boende, lokalt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)