Bostadspolitik, planering och byggande

Motion 2019/20:1621 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2019/20:1621

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Bostadspolitik, planering och byggande

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Bostaden är en social rättighet

5 Bostadssocial utredning

6 Bygg bort bostadsbristen

6.1 Bostadspolitiska satsningar 2014–2018

6.2 Ytterligare bostadspolitiska satsningar krävs

6.3 En mer jämlik balans mellan hyresrätt och bostadsrätt

6.4 Utred Wienmodellen

7 Ett statligt byggbolag

8 Markpolitiken – ett viktigt verktyg för kommunerna

9 Bättre planering för fler bostäder

9.1 Regionalt perspektiv i planeringen

10 Nationell bostadsförsörjningsplan

11 Ökat byggande på landsbygden

11.1 Lokala sparbanker

11.2 Nedskrivningsreglerna

2  
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (11)