Bostadskonsumenter och egenmakt

Motion 2005/06:Bo214 av Nina Lundström m.fl. (fp)

av Nina Lundström m.fl. (fp)
Sammanfattning

Utgångspunkten i Folkpartiet liberalernas bostadspolitik är att du ska bestämma utifrån dina egna drömmar och förutsättningar hur just du ska bo.

Bygg bostäder utifrån efterfrågan.

Valfrihet innebär att det behövs både bostadsrätter, hyresbostäder, ägarlägenheter i flerbostadshus och småhus.

Låt boende ombilda hyresrätter till bostadsrätter.

Friare hyressättning i nyproduktion.

Krafttag mot svarthandeln med hyreslägenheter.

Översyn av andrahandsuthyrning av bostadsrätt.

Särskilda boenden för utsatta kvinnor måste garanteras.

Socialt ansvar behövs – hemlösa behöver också bostäder.

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1

Innehållsförteckning 2

Förslag till riksdagsbeslut 3

Sverige behöver en liberal bostadspolitik för ökad valfrihet 4

Utmaningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (14)