Bostadsbyggande

Motion 2021/22:1815 av Lars Püss m.fl. (M)

av Lars Püss m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka de svenska byggnadskostnaderna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett ständigt återkommande diskussionsämne i Sverige är de höga boendekostnaderna. Den, utan tvekan, största komponenten i boendekostnaden är givetvis bostadens byggkostnad. EU:s statistiktjänst Eurostat tog 2016 fram byggkostnadsstatistik för medlemsstaterna. Sverige utmärker sig i en klass för sig själva med 66% dyrare byggnadskostnader än medelvärdet i EU.

Det är rimligen som så att skälet till att produktionskostnaderna i Sverige är de högsta inom EU inte härrör från enbart en källa utan att det är en kombination av faktorer. Flera av dessa är dessutom faktorer som inte går eller bör regleras av riksdagen utan mellan marknadens parter. Det som däremot går att reglera är de lagstadgade krav som ställs i samband med bostadsbyggande.

Att svenskt bostadsbyggande är så pass mycket dyrare än i resten av EU är inte acceptabelt med tanke på de negativa ekonomiska effekter det har. Därför måste frågan utredas för att se vad åtgärder som kan tas för att sänka de svenska byggnadskostnaderna.

Lars Püss (M)

Helena Storckenfeldt (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Åsa Coenraads (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)