Bostäder

Motion 2013/14:C448 av Veronica Palm m.fl. (S)

av Veronica Palm m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2013/14:C448

av Veronica Palm m.fl. (S)

Bostäder

S21001

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

Motivering 4

Bostadsmarknaden idag 5

Förslag till bostadspolitiskt mål 5

Skapa en nationell byggpakt 6

Rättvisa skatteregler inom boendesektorn 6

Byggbonus för små lägenheter och studentbostäder 6

Stimulanser för ökat byggande 7

Statliga kreditgarantier för nyproduktion 7

En effektiv och modern plan- och bygglag 8

Renoveringar av miljonprogramsområden 8

Tvångsförvaltning och vitesföreläggande 9

Förstärkt hyresgästinflytande i form av skyddsregel för hyressättning vid reparationer/ombyggnader 9

Energieffektivisering av bostäder 10

Blandade upplåtelseformer 10

En egnahemsrörelse för 2000-talet 11

Kommunal
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (24)