Bostäder till alla

Motion 2009/10:C489 av Carina Hägg m.fl. (s)

av Carina Hägg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av byggkostnader i nyproduktion.

Motivering

Människor måste ha en bostad. Människor måste ha råd med en bostad. Idag saknas bostäder till rimliga hyror för människor med lägre inkomster. I de lägre inkomstskikten finns en hel del pensionärer, studenter, unga vuxna och även familjer. Det måste finnas både smålägenheter och lägenheter med större boytor där hyreskostnaden är på en överkomlig nivå. Kostnaden för nyproduktion av bostäder är idag mycket hög.

Hyreskostnaden kommer därför att ligga på en orimligt hög nivå. En effektivisering av bostadsbyggandet är därför nödvändig. Nätverket jagvillhabostad.nu har med sina pilotprojekt visat att det går att pressa priserna för att bygga hyresbostäder. Det behövs en översyn av hur man kan pressa kostnaderna i nyproduktion.

Stockholm den 25 september 2009

Carina Hägg (s)

Anne Ludvigsson (s)

Carina Ohlsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)