Bortforsling av fordon

Motion 2021/22:1945 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bortforsling av fordon och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Markägare och enskilda vägföreningar tar ett stort ansvar för att vägar ska vara både farbara och trafiksäkra. Markägare tar också ofta ett ansvar inte bara för sitt eget nyttjande av mark utan också för att hålla marken fri från nedskräpning orsakad av andra personer som nyttjar allemansrätten.

På enskilda vägar men också på enskild mark förekommer det av och till att bilar bara lämnas. Ibland lämnas bilarna utifrån att de är trasiga, ibland utifrån att de är stulna. Ibland förekommer till och med bilar som är helt utbrända och som ingen vet varifrån de kom eller vem som är ägare till.

Lagstiftningen idag är starkt styrd av att ägaren till bilen är ansvarig för att forsla bort bilen som hamnat på annans mark. Lagstiftningen ställer dock till det när det inte finns en ansvarstagande ägare och då bilens identitet inte går att spåra.

Det är inte rimligt att enskilda markägare eller enskilda vägföreningar ska ta ekonomiskt eller praktiskt ansvar för bortförsel av dessa övergivna fordon. Det bör övervägas huruvida kommunen alternativt staten bör ta ett ansvar för bortforsling av bil/fordon på annans mark då polisanmälan gjorts och bilen/fordonet inte har forslats bort på en vecka av känd eller okänd ägare.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)