Bolundare

Motion 2019/20:1551 av Jimmy Ståhl (SD)

av Jimmy Ståhl (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla byggande av den nya bolundaren och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Attefallshusen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard. Arean får maximalt uppgå till 25 kvadratmeter och den högsta nockhöjden är satt till 4 meter. Boytan ligger på cirka 20 kvadratmeter. Husen får byggas utan bygglov om de byggs 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen. Bygget av ett komplementbostadshus måste anmälas till kommunen, även om det inte generellt krävs något bygglov. Ett krav för att få bygga ett komplementbostadshus är att det finns en huvudbyggnad på tomten.

Det nya större attefallshuset (bolundare) som föreslås med en byggyta på 30 kvad­ratmeter, bör vara mer likt en friggebod i regler vad gäller att bygga. Det ska vara så enkelt det bara går att bygga utan att behöva lämna bygganmälan till kommunen så länge man håller sig till de reglerna med placering på tomt och storleksanvisningar på bolundaren. Genom att göra det enkelt att bygga bör fler byggnader kunna uppföras.

Det råder stor brist på hyresrätter i många kommuner, priser på bostadsrätter och hus är skyhöga. Banken kräver 15 % eget kapital för att få lån till en fastighet. En bostad på 1,5 miljoner kräver 250 000 kr eget kapital, vilket tar lång tid att spara ihop.

Attefallshus är dyra att bygga, beräkningar på 10 000–30 000 kr per kvadratmeter är rimliga vid uppförandet av dessa småhus. Attefallshusen har inte blivit byggda i den utsträckning man hoppats på och det beror troligen på att 25 kvadratmeter är för litet och att man måste lämna in en bygganmälan till kommunen, kan det tyckas vara krång­ligt. För att motivera ett större byggande av småhus bör den nya typen som diskuteras


bolundaren vara på minst 30 kvadratmeter, gärna 4,5 m till nock och att det inte behövs en bygganmälan för att uppföra småhuset.

 

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)