Bohusbanan

Motion 2009/10:T206 av Annelie Enochson (kd)

av Annelie Enochson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Bohusbanan.

Motivering

Ända sedan Sverige och Norge var en union har drömmen om en länk mellan ländernas järnvägar funnits. Det är inte ens tre mil mellan Bohusbanans norra ändpunkt i Strömstad till Östfoldbanan mot Oslo på norsk sida. En förbindelse däremellan skulle förkorta tågresan mellan Göteborg och Oslo avsevärt. På Bohuskusten finns en viktig besöksnäring och det skulle vara miljömässigt hållbart med en snabbare bohusbana som fortsatte hela vägen till Oslo. En resa med snabbtåg Göteborg och Oslo skulle gå på två timmar. Det är dags att inse nyttan av en sådan sammanbindning och förverkliga denna dröm! Vinsterna är stora för såväl pendlare som klimatet. Hela regionen skulle bli en mycket mer attraktiv miljö att leva, arbeta och bo i.

En omfattande upprustning av den befintliga Bohusbanan krävs dock för en sådan förbindelse. Bland annat håller en relativt lång bit av infarten till Strömstad så låg standard att tillåten hastighet inte är mer än 30 km/h. På flera håll pågår upprustning av Bohusbanan, bland annat mellan Göteborg och Uddevalla. Projektet inleddes av Banverket 2007 med syfte att göra sträckan hållbar för tätare och mer flexibel trafik och beräknas vara klar i slutet av 2010. Banan ska utrustas med fjärrblockering och nya signalställverk ska installeras, även stationsbyggnader och signalskyltar ska förnyas. Utbyggnaden mellan Göteborg och Stenungsund är en annan del som färdigställdes i december 2008.

Många förbättringar sker alltså av järnvägen i dessa regioner. Att förbättra och modernisera en järnvägsbana måste vara betydligt lönsammare än att bygga nytt. Det borde därför vara en självklarhet att man kan köra snabba moderna tåg hela vägen till Strömstad. Lika självklart borde det vara att satsa på att bygga vidare för att knyta an till Östfoldbanan. Varför inte använda den gamla Svinesundsbron till att köra persontåg på? Det skulle den tåla och det skulle bli en av höjdpunkterna på resan till Oslo. Eftersom den gamla Svinesundsbron inte tål tunga laster föreslår jag att godset får fortsätta att ta vägen över Dalsland.

Nu lägger staten ned ansenliga summor för att bygga Norrbotnia- och Botniabanan. Ett av skälen för att bygga dessa banor anges att man måste bygga där folket bor. Godset kommer även fortsättningsvis att gå på stambanan genom Norrland. Likadant borde man tänka när det gäller Bohusbanan. Folket bor utefter kusten och under sommarhalvåret ökar befolkningen avsevärt. Nu kommer regeringen tillsammans med regionen att satsa stort på infrastrukturen i Västra Götaland i det så kallade Västra Götalandspaketet. En satsning på Västlänken och en regionförstoring baserad på pendel- och regiontågstrafik lägger grunden till en framtida spännande region som sträcker sig från Malmö i söder till Oslo i norr. Norra Bohuslän blir då en del i ett 7-miljonersstadsbälte. Nu är det dags att tänka visionärt och använda befintliga banvallar för att få fungerande tågtrafik utefter hela kusten – från Malmö till Oslo via Strömstad.

Stockholm den 29 september 2009

Annelie Enochson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)