Boendesituationen för asylsökande

Motion 2006/07:Sf269 av Yilmaz Kerimo (s)

av Yilmaz Kerimo (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om asylsökandes boendesituation under väntan på uppehålls- och arbetstillstånd.

Motivering

Många asylsökande väljer att bo hos sina anhöriga under väntan på sitt uppehålls- och arbetstillstånd. Livet i eget boende ter sig olika för olika människor. Det kan vara bra att bo hos anhöriga, men det finns också en rad problem att ta itu med. Det är t.ex. inte lätt för mottagningshandläggaren att ha en levande kontakt med alla som har eget boende, särskilt på de större orterna. Kontakten blir ofta anonym. På många platser vet handläggarna t.ex. inte hur den asylsökande bor, om de asylsökande faktiskt bor på den adress de uppgivit, om de är välkomna hos värdfamiljen eller om de måste betala extra hyra. Ytterligare ett problem som många handläggare upplever är att eftersom barnomsorg inte erbjuds dem som bor i eget boende så blir det svårt för den vuxne som tar hand om barnen att delta i undervisningen i svenska. Många kommuner pekar på att trångboddhet är en vanlig konsekvens av detta. Även om bostads­standarden i sig är god, leder det till sociala och psykologiska bekymmer när människor tränger ihop sig i små lägenheter, något som blir särskilt påfrestande för barnen. Många asylsökande flyttar runt och bor på en madrass hos olika bekanta och släktingar. Detta skapar stora problem. Dels är det svårt att motverka alltför stor inflyttning till vissa kommuner, dels fortsätter trångboddhet och därmed sammanhängande problem för såväl värdfamiljen som de som just fått uppehållstillstånd. Med anledning av detta bör en översyn angående asylsökandes boendesituation genomföras.

Stockholm den 23 oktober 2006

Yilmaz Kerimo (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)