Boende för äldre och för personer med funktionshinder

Motion 2009/10:C265 av Siw Wittgren-Ahl och Birgitta Eriksson (s)

av Siw Wittgren-Ahl och Birgitta Eriksson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa stöd för anpassning av lägenheter.

Motivering

Sverige liksom en stor del av den industrialiserade världen börjar få en stor grupp äldre. Detta är i grunden ett kvitto på att den förda politiken i landet är god. Men det betyder inte att det inte finns utmaningar med att vi får allt fler äldre personer. Många äldre bor idag i flerfamiljshus. Dessa är sällan väl anpassade till de äldres fysiska förmåga och livssituation, något som gör det svårt för många av dem att bo kvar hemma.

Det finns sätt att hjälpa denna grupp människor att bo kvar. Ett sätt kan vara behovsanpassning i det befintliga beståndet. Det skulle kunna möjliggöras genom ekonomiskt stöd till de fastighetsägare som genomför anpassningar. Exempel på anpassningsåtgärder kan vara: hissinstallationer, markarbeten för att tillgängliggöra entréer, belysning av gemensamma utrymmen, fysiska anpassningar av gemensamma utrymmen, tvättstugor och invändiga åtgärder i lägenheten som kan innebära alltifrån trösklar till bredare passager.

Det statliga stöd som finns idag riktar sig främst till anpassningar i lägenheten. Detta stöd kan endast sökas av individen. Som det var tidigare så var detta stöd riktat direkt till fastighetsägaren. Mot bakgrund av detta så vore det intressant att se över hur ett riktat stöd till fastighetsägarna skulle kunna se ut i framtiden. Så att vi kan öka möjligheterna för våra äldre och personer med funktionshinder att bo kvar i sina lägenheter. Så länge det går och de själva önskar.

Stockholm den 29 september 2009

Siw Wittgren-Ahl (s)

Birgitta Eriksson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)