Bluffakturor och annat bedrägligt beteende

Motion 2012/13:C203 av Lars-Axel Nordell och Roland Utbult (KD)

av Lars-Axel Nordell och Roland Utbult (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändringar i kreditupplysningslagen för att undvika att företag drabbas av bluffakturor.1

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att bättre skydda individen mot bedrägeri.

1 Yrkande 1 hänvisat till FiU.

Motivering

Att tvingas betala en faktura utan att ha köpt något är sedan många år verklighet för många småföretag. Omfattningen av bedrägerier med bluffakturor ökar. För småföretagarna tar de tid och kostar pengar att hantera. Polisen har svårt att prioritera utredning av den här typen av bedrägerier, och upplevelsen bland de drabbade är att de kriminella ligger steget före när åtgärder vidtas.

Ett omfattande regeringsarbete pågår för att komma åt problemen. Under det senaste året har det också slagits fast att bluffakturor är att betrakta som allvarlig brottslighet – en man dömdes i maj av Helsingborgs tingsrätt till ett och ett halvt års fängelse för att ha tillskansat sig 23 miljoner kronor. Han ska dessutom betala skadestånd till ett tjugotal svenska företag. Det är en tydlig signal och innebär en ökad möjlighet att polisanmälningar om bluffakturor tas på större allvar.

Ett förslag som har framförts handlar om att införa en så kallad ångervecka så att företagare kan bestrida fakturor. Det är emellertid stötande att behöva ångra något som man aldrig har köpt eller beställt. Därför är en ångervecka svår att tillämpa.

En bättre möjlighet finns om vi ändrar kreditupplysningslagen. För privatpersoner gäller att fakturan måste vara välgrundad och ha slagits fast i domstol eller annan myndighet för att ett kreditupplysningsföretag ska få lämna ut uppgifter. Motsvarande regel bör även gälla företag. På det sättet kan vi drastiskt sanera förekomsten av bluffakturor.

I dag får företag betalningsanmärkning redan vid ansökan om betalningsföreläggande, oavsett om en sådan ansökan är riktig eller inte. För mindre företag, där anmärkningar har stor påverkan på hur företaget bedöms, kan detta få stora konsekvenser. De kriminella som sysslar med bluffakturor livnär sig på den rädslan, eftersom småföretag skräms att betala fakturor som inte borde betalas.

Med en ändring i kreditupplysningslagen så att även företag omfattas av regeln om att fakturan måste vara välgrundad för att uppgifter ska få lämnas ut tas ett viktigt steg mot ökad rättssäkerhet för mindre företag.

Många privatpersoner utsätts också för bedrägeribrott. Exempelvis finns telefonförsäljare som satt i system att lura äldre personer att binda sig i avtal enbart via inspelat telefonsamtal. Många är omedvetna om att de svarat ja under ett trevligt samtal med försäljaren och när fakturan kommer blir det en chock. Att häva detta avtal är många gånger en omöjlighet för en äldre person som varken har kraft eller kunskap att hävda sin rätt. Vi anser att lagstiftningen inom detta område bör ses över för att bättre skydda individen mot bedrägeri. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 18 september 2012

Lars-Axel Nordell (KD)

Roland Utbult (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-09-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)