Bistånd genom handel med Colombia

Motion 2007/08:U238 av Anna Lilliehöök (m)

av Anna Lilliehöök (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bistånd genom handel med Colombia.

Motivering

Colombia är ett land med mycket goda naturresurser. Mänskliga konflikter har emellertid bidragit till att landet inte har utvecklats mer än vad som skett och fattigdomen förblir stor. Under de senaste åren har emellertid situationen förbättrats. Till exempel har staden Medellin livliga gator och torg medan staden tidigare ansågs vara en av världens kanske farligaste städer där få människor ens vågade sig ut på gatan.

Konflikterna går emellertid inte att lösa i en handvändning och vissa delar av landet är fortfarande mycket farliga. Risken för våld har också isolerat landet från omvärlden. Kidnappningar, gerillaaktioner, grov kriminalitet kopplad till kokaodling och narkotikahandel hotar fortfarande. Många bönder ser kokaodling som en utväg att få en inkomst trots att detta inte hör till landets traditionella grödor.

Den colombianska regeringen har gjort stora ansträngningar att förbättra säkerheten och har uppnått resultat även om ansträngningar att befria de som är kidnappade inte har varit framgångsrika.

Utvecklingen går emellertid åt rätt håll och omvärlden bör så långt möjligen stödja en fortsatt positiv utveckling. Ett sätt att bidra är att öppna möjligheter till handel med jordbruksprodukter. Så kan bönder ges möjligheter att ersätta kokaodling med andra grödor. Det skulle kunna vara att öppna möjligheter för småskalig export av jordbruksprodukter som kanske kan korta vägen mellan producent och konsument. Det kan vara att öppna för handel med etanol från sockerbetor som passar att odla och som kan ge säkra avtal och inkomster för bönder. Detta vore ett realistiskt alternativ till kokaodling och skulle kunna bidra med etanol till Sverige och ge tillgång till förnyelsebart bränsle.

Bistånd genom handel enligt denna skiss skulle kunna förena många fördelar: minskad narkotikaproduktion, ge förutsättningar för minskad kriminalitet, ge inkomster till bönder och erbjuda miljövänlig etanol till svenska konsumenter. En förbättrad ekonomi och ekonomisk tillväxt kan i sin tur ge goda förutsättningar för att minska konflikter och stödja arbetet för demokrati och rättssamhälle.

Stockholm den 1 oktober 2007

Anna Lilliehöök (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)