Binda ihop Uppsala län

Motion 2022/23:1698 av Lina Nordquist (L)

av Lina Nordquist (L)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en förbindelse över Mälaren mellan Håbo och Knivsta kommuner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Från Skokloster i Håbo kommun är Västersjö i Knivsta kommun bara några hundra meter bort - fågelvägen. För oss människor är resan mer än fem mil. Det finns nämligen vare sig färja eller bro över vattnet, trots att Mälaren är mycket smal mellan de båda samhällena. Skokloster ligger idag avskuret från omkringliggande kommuner Knivsta, Uppsala och Enköping. Stora delar av Skoklosters befolkning pendlar därför långt för att komma till affärer, arbeten och specialistvård.

En färja eller bro över vattnet har diskuterats i decennier. Den skulle föra människor samman i Håbo, Knivsta, Arlanda och Stockholmsregionen. Förbindelsen skulle kunna stärka Skoklosters turism och besöksnäring och rakt av halvera arbetspendlares restid mellan Skokloster och Uppsala. För Knivstabornas del skulle en förbindelse ge kortare avstånd till vackert friluftsliv och kultur och öka omsättningen hos Knivstas lokala företagare.

Kort sagt: att binda samman Håbo och Knivsta skulle främja miljön, turismen och livspusslet. Det skulle också ge ett sammanhängande län. Regeringen bör överväga möjligheten till detta.

 

 

Lina Nordquist (L)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)