Bilmålvakter

Motion 2021/22:942 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)

av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa en tillståndsprövning för hur många fordon en individ kan registrera i fordonsregistret och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bilmålvakter skapar problem och gör att samhället går miste om skatteintäkter i miljardklassen.

Trots att man redan skruvat i regelverket, kan en person som är utan ekonomiska medel agera som bilmålvakt åt kriminella, och därmed göra så att samhället går miste om omfattande skatteintäkter genom att p-böter etc. inte betalas in. Några få individer står för en anmärkningsvärd stor andel av skulderna. Dessa personer kan vara registrerade ägare till hundratals fordon.

En lösning är att inrätta ett särskilt tillstånd för att äga många fordon. En slags tillståndsprövning, helt enkelt.

Individer som saknar ekonomiska tillgångar kommer följaktningen inte ha möjlighet att äga orimligt många fordon. Hur stort antal skattepliktiga fordon en person utan tillstånd ska kunna äga och vad som bör anses orimligt, får framtida undersökningar utvisa, men rimligtvis bör maxgränsen landa kring 10-15 fordon. Kostnaden för tillståndet att få äga fler antal fordon än så bör inte bli så högt för den enskilda individen, med digitaliseringens fördelar borde det inte heller behöva kosta samhället särskilt mycket. Många delar i tillståndsprövningen kan automatiseras.

För att inte försvåra för laglydiga motorintresserade individer bör ett enda tillstånd räcka för att ha rätt att äga fler än den gräns som fastslås. Det bör alltså inte vara som så att någon som är skötsam och som har tillstånd för fler fordon, behöver tillståndsprövas vid varje nytt fordon.

Caroline Helmersson Olsson (S)

Hans Ekström (S)

Sofia Amloh (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-29 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)