Bilbesiktning för svenskar bosatta utomlands

Motion 2013/14:T382 av Edip Noyan (M)

av Edip Noyan (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bilbesiktning för svenskar bosatta utomlands.

Motivering

Reformeringen av bilprovningen har ökat tillängligheten då många av de nya aktörerna har kvälls- och helgöppet och inte avkräver en förbokad tid. Det är positivt då många tidigare har behövt ta ledigt från sina arbeten för att besiktiga sina bilar.

Det finns emellertid många svenskar som är bosatta utomlands och som måste resa till Sverige för att besiktiga sina bilar då en bilbesiktning i ett annat EU-land inte godtas i Sverige. Det är både tidskrävande och kostsamt för den enskilde och försvårar möjligheten att använda samma bil i hemlandet och bosättningslandet.

Genom EU har avstånden i Europa blivit kortare, rörligheten friare och många européer bor under en period i ett annat EU-land. I många avseenden har EU-länderna harmoniserat vissa delar för att göra det enklare för EU-medborgare att röra sig mellan medlemsländerna. I dag kan man ta med sig sin arbetslöshetsersättning för att söka jobb utomlands liksom att man har rätt till sjukvård i annat EU-land. Som ett led i att öka rörligheten för EU-medborgare, borde dessa även kunna besiktiga bilen i annat EU-land.

Regeringen bör därför se över möjligheten för svenskar att få bilbesiktning utförd även i andra EU-länder än Sverige.

Stockholm den 3 oktober 2013

Edip Noyan (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare