Bevilja uppehållstillstånd för afghanska tolkar

Motion 2012/13:Sf300 av Clas-Göran Carlsson och Carina Adolfsson Elgestam (S)

av Clas-Göran Carlsson och Carina Adolfsson Elgestam (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en förstärkning av skyddet för tolkar som används av Försvarsmakten.

Motivering

Under sommaren kunde vi ta del av uppgifter om att 24 afghanska tolkar som arbetar åt de svenska styrkorna i Mazar-e-Sharif sökt asyl i Sverige. Enligt tillgängliga uppgifter har inte Migrationsverket tagit ställning till ansökan. Kommentarer från Migrationsverket visar dock på att regelverket inte ger möjlighet att bevilja uppehållstillstånd för en hel grupp på samma gång; inte heller i förebyggande syfte.

Det internationella samfundet har mycket tydligt aviserat ett tillbakadragande från Afghanistan under 2014. Att i det sammanhanget blunda för de risker som finns för människor som på ett eller annat sätt samarbetat med de utländska trupperna vore synnerligen naivt. Andra länder i liknande situation har hittat lösningar för de här grupperna.

De människor det handlar om har på ett avgörande sätt möjliggjort för de svenska styrkorna att fullfölja det uppdrag som vi i Sveriges riksdag har fattat beslut om.

Det är därför fullt rimligt att starta en översyn som handlar om hur skyddet för tolkar som används av Försvarsmakten kan förstärkas.

Stockholm den 4 oktober 2012

Clas-Göran Carlsson (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)