Bevarandet av bruksmiljö i Österbybruk

Motion 2008/09:Kr244 av Agneta Gille (s)

av Agneta Gille (s)
s13013

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett uthålligt bevarande av bruksmiljön i Österbybruk.

Motivering

Bruksmiljön i Österbybruk är unik med världens enda bevarade vallonsmedja. Det som gör vallonsmedjan så särskilt värdefull är att den är väl bevarad och står helt intakt med utrustning i sitt ursprungliga skick. Bruksmiljön från 1700-talet blev byggnadsminnesmärkt för över tio år sedan.

I dag står denna rikedom under ett stort hot. Byggnaderna håller på att vittra sönder, och Bruno Liljefors-stiftelsen som i dag ansvarar för underhåll har inga resurser för att underhålla byggnader i den utsträckning som behövs. Husen håller på att vittra sönder.

Vid frågestunden i riksdagens kammare den 17 januari frågade jag kulturministern hur hon såg på möjligheten för staten att gå in och låta Statens fastighetsverk ta över driften av byggnaderna, allt för att bevara denna värdefulla kulturbygd. Svaret från kulturministern enligt protokollet var att vården och värnandet av kulturarvet är en av regeringens absoluta prioriteringar.

Enligt en artikel i UNT den 16 januari 2008 hoppas Riksantikvarieämbetet att regeringen förstår värdet av anläggningen och övertar den till Statens fastighetsverk, som enligt Riksantikvarieämbetet skulle vara en lämplig förvaltare av Österbybruks bruksmiljö.

Det är med andra ord högst akut att åtgärder vidtas. Den första åtgärden bör därför vara att Statens fastighetsverk skyndsamt övertar förvaltandet av Österbybruks bruksmiljö.

Stockholm den 29 september 2008

Agneta Gille (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-02
Yrkanden (1)