Betald kvalitetsjournalistik i digitala kanaler

Motion 2017/18:1841 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga stimulansåtgärder för att få fler att följa med i den digitala omställningen på medieområdet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Medielandskapet har på kort tid genomgått stora förändringar. Digitalisering, tekniksprång, globalisering och förändrade vanor är drivande faktorer bakom denna pågående omställning. 

Den tekniska utvecklingen går snabbt. Man kan till exempel jämföra hur lång tid det har tagit för olika medier att nå mer än hälften av befolkningen: för dagstidningarna tog det över 100 år, för de smarta telefonerna tog det 2 år. Den digitala transformeringen är emellertid inte bara en spännande fråga om nya plattformar och tekniska lösningar – den reser också mer grundläggande frågor om vår demokrati.

De traditionella medierna, i meningen oberoende medier med höga journalistiska ambitioner och stor integritet, spelar en avgörande roll för vår demokrati. Traditionella medier behövs för att ge opartisk nyhetsförmedling, granska den ekonomiska och politiska makten och erbjuda sammanhang. Traditionell media har också att fungera som korrektiv till den ökade förekomsten av så kallad alternativ media och olika typer av desinformationskampanjer.

Det förändrade medielandskapet har emellertid satt många av de traditionella medierna under hård press. Konkurrensen har ökat, inte minst kampen om annonsintäkterna. Under 1900-talet konkurrerade vanligtvis två lokala dagstidningar på orten om läsare och annonsörer. I dag har nya konkurrenter tillkommit, exempelvis globala aktörer som Google och Facebook.

Mot bakgrund av det ovannämnda bör det allmänna överväga åtgärder för att stimulera fler till att vilja betala för betald kvalitetsjournalistisk i digitala kanaler. Inspiration kan hämtas från hem-pc-reformen som innebar att omkring en miljon svenskar skaffade sin första dator. Man kan visserligen invända mot de fördelningspolitiska effekterna av hem-pc-reformen, men det är uppenbart att reformen bidragit positivt till att lägga en grund för fler hushåll att ta del av digitaliseringens möjligheter. 

Att tillfälligt rikta ett stöd, som en avdragsmöjlighet, direkt till mediekonsumenter kan vara ett sätt att stimulera fler, inte minst yngre generationer, att betala för kvalitetsjournalistik.

I 1979 års pressutredning beskrevs en dyster utveckling för dagspressen: ungdomen väljer bort papperstidningen och ”har i stället sin uppmärksamhet riktad mot radio, tv och grammofonskivor”. Att sia om framtiden är som synes genuint svårt, inte minst när vi befinner oss mitt i ett pågående skeende. Det är emellertid klart att den pågående omställningen av medielandskapet innebär utmaningar, inte minst för lokaljournalistiken. Men med rätt åtgärder kan den pågående omställningen mot det digitala bidra till att stärka journalistiken och därmed stärka vår demokrati.

Kalle Olsson (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)