Besöksnäringen får hela Sverige att leva och att växa

Motion 2019/20:980 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av nationellt stöd till besöksnäringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Besöksnäringen får hela Sverige att leva. Från Abisko till Österlen, i Åre, på Gotland, i våra städer och i hela Sverige jobbar drygt 172 000 inom näringen. Turismen i Sverige omsatte 337 miljarder kronor under 2018 och ökade med 6 procent jämfört med året innan.

Besöksnäringen får även hela Sverige att växa. Vi har fjäll, vi har sjöar och hav, vi har skärgård, vi har de livliga städerna och vi har lugnet och tystnaden på landsbygden. Vi har den goda maten, vi har bra råvaror, vi har kulturen, idrotten och de kreativa näringarna. Besöksnäringen är full av hårt arbetande entreprenörer, stora företag och småföretagare som tar tillvara och utvecklar sin by, sin tätort och sin stad med rese­anledningar för att locka just dig och mig till ett besök.

Den inhemska marknaden är viktig och störst men vi vet att vi tävlar mot resten av världen. Vi socialdemokrater vill att fler utländska turister ska besöka Sverige, spendera mer pengar, stanna längre och upptäcka mer av Sverige. Vårt mål är att Sverige ska bli ett av världens främsta turistländer och för det krävs strategisk marknadsföring. Det internationella gränsöverskridande resandet måste också vara hållbart. Det krävs åtgärder inom internationella regelverk och samarbeten.

Den samlade konsumtionen från utländska besökare i Sverige, turismens exportvärde, uppgick år 2018 till 144 miljarder kronor, en ökning med 8 procent jämfört med året före. Av turisternas totala konsumtionsutgifter på 337 miljarder stod utländska besökare för 43 procent. Denna andel har successivt stigit under 2000-talet. År 2000 var andelen 27 procent. Turismens exportvärde ökar snabbare än Sveriges totala export.

Eftersom turistnäringen är en bransch som till stor del består av små företag, är det viktigt att göra det lättare att starta och driva företag. Regelförenkling för företag och tillgång till riskkapital i tidiga skeden är många gånger av avgörande betydelse. Ett stärkt trygghetssystem för företagare är angeläget, inte minst för småföretagare inom branschen. Dessutom behövs det resurser till forskning och innovationer.

Utbyggnad av vägar och järnvägar och bättre flygförbindelser ökar tillgängligheten, vilket är en nödvändig förutsättning för branschen. Fungerande kommunikationer är avgörande för att besökarna ska kunna ta sig fram till destinationen. Dessutom är turist­företagarna beroende av bredband med hög kapacitet och telefoni som fungerar i hela landet.

En annan av de utmaningar som besöksnäringen har är att näringens behov behöver tas tillvara på ett bättre sätt när det gäller planprocesser som de kommunala översikts­planerna, som den statliga och de regionala infrastrukturplanerna.

Besöksnäringen behöver fler tjejer och killar, kvinnor och män som vill utbilda sig för jobb i branschen. Besöksnäringen har även behov av relevant statistik för att kuns­kap om branschen ska öka och bra beslut kunna fattas. Sverige behöver också fler hållbara turistdestinationer.

Vi vill locka till oss fler stora internationella evenemang. Vi är fantastiska på att anordna stora internationella idrottsevenemang och vi vet betydelsen och stoltheten av att få arrangera dem. I år har vi bland annat njutit av alpina VM i Åre och skidskytte-VM i Östersund. Vi vet vilken bra regionalpolitik det är, vad det ger i arbetstillfällen, hur det ökar investeringsviljan, vad det ger i infrastruktur, hur bra det är för ortens näring, för besöksnäringen och vilken marknadsföring det blir av både ort och Sverige.

Vi vet också vilket fantastiskt jobb och engagemang idrottsrörelsen lägger ner för att få ett litet eller stort evenemang att fungera. Många orter i Sverige har jobbat hårt för chansen att arrangera stora evenemang, och de kan vittna om de goda effekterna ett evenemang ger. Nu när vi tyvärr fick nej till att anordna det största mästerskapet, vinter-OS 2026, får vi ta nya tag med andra stora mästerskap.

När det gäller stora idrottsevenemang så ger fokuset på sporten att vi får fler aktiva utövare. Några elitsatsar och några börjar motionera vilket ger en bra folkhälsa. Det har också en positiv effekt för de verksamma inom sportindustrin som får ett uppsving och utvecklas.

Besöksnäringen är en framtidsbransch och en basnäring med en fantastisk potential för utveckling. Statsminister Stefan Löfven sa så här i regeringsförklaringen den 10 september 2019: ”Svensk natur, svensk mat och svenska besöksmål tillhör vårt lands stora tillgångar. Det går bra för svensk turism. Sedan millennieskiftet har sysselsätt­ningen inom besöksnäringen ökat med drygt 40 000 personer. En nationell strategi ska stärka besöksnäringen som en viktig jobb- och tillväxtmotor i hela landet.”

 

 

Anna-Caren Sätherberg (S)

Kalle Olsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)