Beslut inom sex månader för småföretagare

Motion 2021/22:213 av Mikael Larsson (C)

av Mikael Larsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om beslut inom sex månader för småföretagare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges småföretagare skapar jobb och sysselsättning i hela landet. Landets småföre­tagare bidrar också starkt till inbetalning av skatter och att välfärden kan hållas igång. Småföretagen finns i hela landet och inom alla branscher.

För att fler ska våga satsa och bli företagare och att småföretagen ska fortsätta att utvecklas krävs det att man från det offentligas håll ständigt jobbar med förenkling mot företagen. En sådan sak kan vara att när en företagare ansöker om något hos en offentlig myndighet så måste beslutet komma inom 6 månader annars så ska en särskild ersätt­ning betalas ut till företagaren för att man har fått vänta på beslutet.

På så vis sätts en press på det offentliga att leverera beslut samt att företagaren ska garanteras ett beslut och då också kunna fortsätta att utveckla sitt företag framåt. Detta gör också att man kan säkerställa en god handläggnings- och kvalitetsgaranti från det offentliga. Ett beslut inom 6 månader ska gälla oavsett om det är beslut som fattas av en kommun, region eller statlig myndighet. Enligt ovan beskrivning är detta utrett och pre­senterat i SOU 2021:60.

Regeringen bör därför snarast se till att utredningen enligt SOU 2021:60 och de delar som underlättar beslut för småföretagare genomförs och tillkännager detta för riksdagen.

Mikael Larsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-23 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)