Beskattning av viss mat

Motion 2004/05:Sk289 av Gunnar Sandberg (s)

av Gunnar Sandberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om beskattning av s.k. skräpmat.

Motivering

Som bekant ökar ohälsan kraftigt i Sverige till följd av dåliga matvanor och bristen på motion. Många kroniska sjukdomar som cancer, slaganfall, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar liksom övervikt har samband med vad vi åter. Folk stoppar i sig tomma kalorier i stället för näringsriktig mat. Detta leder till näringsbrist med olika sjukdomstillstånd som följd.

Det behövs en kraftfull folkbildningskampanj för att lära ut hälsosamma matvanor och för att förebygga sjukdomar. Eftersom slarv med kosten inte visar sig direkt, utan uppdagas långt senare i livet, är det särskilt viktigt att nå unga människor med denna information.

Den brittiska regeringen överväger enligt tidningsuppgifter att införa straffskatt på skräpmat. På samma sätt borde vi i Sverige beskatta hårt all fet och söt mat, liksom mat med tomma kalorier och utan näringsämnen. På sikt skulle sådana åtgärder leda till sundare levnadsvanor. Det i sin tur skulle bespara samhället stora summor för utebliven sjukvård.

Stockholm den 29 september 2004

Gunnar Sandberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)