Besiktning av balkonger

Motion 2009/10:C209 av Christin Hagberg (s)

av Christin Hagberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i lagstiftningen om besiktning av balkonger.

Motivering

På kort tid har flera olyckor inträffat där balkonger har rasat ner. Dödsfall har skett och flera andra personer har skadats. I dag finns det inga krav på att fastighetsägaren ska ha kontinuerlig besiktning av sina balkonger. I dag finns detta krav på exempelvis hissar.

Runt om i landet finns många fastigheter, framförallt flerfamiljshus, med balkonger som börjar bli gamla. Beroende på hur de är konstruerade kan de ha rostat sönder eller ruttnat. För att vi framdeles ska slippa dessa olyckor med tragiska konsekvenser bör lagstiftningen ändras så att ett besiktningskrav införs och åläggs fastighetsägaren.

Stockholm den 21 september 2009

Christin Hagberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)