Beredskapslager för livsmedel

Motion 2022/23:1571 av Dan Hovskär (KD)

av Dan Hovskär (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om beredskapslager för livsmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Med det nu rådande oron som finns i vårt när område, behöver vi tillse att Sverige får beredskapslager för livsmedel. Beredskapslager är beteckningen på den förrådshållning som byggs upp i fredstid för att tillgodose samhällets olika behov vid kriser eller i krig. En trend har varit att de stora lagren försvunnit mer och mer och lagerhållningen har blivit mer baserad på just-in-time-flöden idag. Vid störningar i leveranserna blir hyllorna snabbt tomma. Livsmedelslager för matvaru¬affärerna finns på ca 200 platser i Sverige. Med de håller inte många dagar vid en större kris, exempelvis färskvaror finns i affärernas lager som räcker ca en vecka.

Detta visar att Sverige är oerhört sårbart och att vi kan på kort tid kan sakna både mat och andra förnödenheter. Självförsörjningsgraden av livsmedel i Sverige har också minskat under många år. För flera livsmedel har vi nu hamnat på en självförsörjningsgrad på under 50 procent. Det innebär att varannan tugga på mattallriken idag är importerad, det är dåligt både för lantbrukarna och Sveriges säkerhet och beredskap.

 

Tittar vi på vårt grannland Finland så ligger det betydligt bättre till när det gäller självförsörjningsgraden av livsmedel, som idag på ca 85 procent och de ha dessutom flera befintliga beredskapslager igång. Läget i Sverige är allvarligt och åtgärder behöver skyndsamt till för att stärka upp beredskapen.

 

Därför är det nu viktigt att skapa robusta beredskapslager för livsmedel som kan försörja hela Sverige av hädelse av större kriser eller krig. Men det finns flera frågeställningar här, för att öka självförsörjningsgraden och livsmedelsproduktionen i Sverige så att vi klarar kriser behöver fler åtgärder vidtas. Inte minst behöver vi komma tillrätta med att lönsamheten i det svenska jordbruket som måste öka och stärkas framöver. Detta så vi får en ökad långsiktig inhemsk livsmedelsproduktion.

Vi måste stärka Sveriges förmåga att upprätthålla en nödvändig försörjning vid fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig. Därför behöver vi skyndsamt tillse att flera robusta   beredskapslager för livsmedel inrättas.

 

 

Dan Hovskär (KD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)