Beredskapslager av elstolpar och sliprar

Motion 2021/22:1349 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en heltäckande plan för beredskapslager av elstolpar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en heltäckande plan för beredskapslager av sliprar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det svenska elnätet grävs mer och mer ned i marken, men fortfarande är en stor del av el-infrastrukturen på många platser i Sverige trästolpar. Trästolpar som vid en storm kan knäckas, förstöras och behöva bytas ut. Vi såg exempelvis vid stormen Gudrun att inom några veckor behövdes 17 000 nya elstolpar av trä. Idag finns inget garanterat lager av sådana stolpar i Sverige, vilket innebär att det företag som tillverkar snabbt måste leverera och lagerhålla i beredskapssyfte. Klimatforskare menar att vi måste förbereda oss för att vädret blir mera extremt i framtiden och att stormar och hård vind kan bli mera vanligt. Dessutom blir vi mer och mer beroende av el-energi då vi ställer om till ett fossilfritt samhälle. Detta är viktigt för såväl industri och samhälle.

Att vi vid en kraftig storm som stormen Gudrun ska kunna importera el-stolpar från annat land som kanske också drabbats kan vara riskabelt sett ur ett beredskapsperspektiv. Sverige behöver en diskussion om vem som bär ansvaret för landets krishanteringsförmåga. Det måste finnas ett beredskapslager. Elnätet utgör en samhällsviktig funktion som kan utsättas för såväl, storm, brand och krig.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)