Benämningen av jordbruk som miljöfarlig verksamhet

Motion 2015/16:3036 av Staffan Danielsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C)

av Staffan Danielsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra beteckningen för jordbruket från miljöfarlig verksamhet till livsnödvändig verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I miljöbalken och i liknande myndighetssammanhang är beteckningen för jordbrukets verksamhet att den är ”miljöfarlig”. Visst påverkar människan naturresurser och miljö i hög grad på vårt jordklot, och visst är miljöpåverkan ofta negativ vad gäller t ex oljeutvinning och oljeförbrukning, mineralbrytning, avloppsutsläpp osv.

 

Även jordbruket påverkar miljön, både positivt och negativt. Utan jordbruk inga betesmarker och mindre biologisk mångfald, men också risker för t.ex. växtnäringsläckage.

 

Vi är människor och utan jordbrukets livsmedelsproduktion skulle vårt antal på jorden minska drastiskt. Jordbruket och livsmedelsproduktionen är alltså en för människan helt livsnödvändig verksamhet med både positiv och negativ inverkan på miljön.

 

Signalvärdet av hur staten väljer att beteckna jordbruket i olika sammanhang är oerhört viktigt. Vi anser att det är oacceptabelt att som nu görs lägga allt fokus på att jordbrukets verksamhet är miljöfarlig. Vi möter uppväxande generationer som t o m känner rädsla för jordbruket och dess livsnödvändiga verksamhet.

 

En ändring av hur jordbruket bör betecknas enligt nedan ändrar naturligtvis inte det viktiga arbetet på gårdarna, och hos myndigheterna, med att ständigt minska jordbrukets miljöbelastning. Detta ska fortgå med beaktande av att svenskt jordbruk ligger mycket långt framme och att regelverken, och kostnaderna, inte rimligen får skärpas så mycket att produktionen läggs ned och ersätts av matimport från länder vars jordbruk påverkar miljön betydligt mer än det svenska. I så fall har det bästa blivit det godas fiende vilket varken gagnar svenskt jordbruk eller miljön.

 

Därför bör riksdagen ge regeringen tillkänna att jordbruket i myndighets- och andra sammanhang inte bör betecknas som miljöfarlig verksamhet utan som livsnödvändig.

 

Staffan Danielsson (C)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)