Belysning i statliga fastigheter

Motion 2011/12:Fi289 av Per Åsling och Annika Qarlsson (C)

av Per Åsling och Annika Qarlsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa krav på inventering av samtliga statliga lokaler och fastigheter samt byta ut den belysning där besparingspotentialen visar sig vara mer än 50 % av energikostnaden.

Motivering

Den tekniska utvecklingen inom belysningsområdet har under senare år varit framgångsrik sett till energieffektivisering. Jämfört med för 15 år sedan är dagens lysrör och armaturer 40 procent mer energieffektiva. Lägger vi till innovationer som dagsljusavkänning, närvarostyrning, dimbara lysrör med mera så närmar vi oss en 80-procentig nivå av effektivare belysningsteknik.

Med en modern belysningsanläggning kan elkostnaderna ofta minskas med 70–80 procent. Och med tanke på att 20–30 procent av den totala elkonsumtionen går till belysning finns det både pengar och koldioxidutsläpp att spara in på.

Men den nya tekniken används inte i tillräckligt stor utsträckning, varför man går miste om stora energibesparingar. Detta är inte miljömässigt försvarbart om vi ska uppnå satta miljömål. Staten bör i denna fråga agera föregångare.

Modern belysningsarmatur är alltså upp till 80 procent effektivare än den som är från mitten av 1990-talet och tidigare. Trots detta hänger föråldrad belysning kvar i många offentliga miljöer som skolor, sporthallar och äldreboenden. Detta gäller inte minst statens egna fastigheter. Även riksdagens byggnader på Helgeandsholmen har många lokaler där belysningen är av den omoderna och högförbrukande sorten.

I syfte att leda utvecklingen för Sveriges kommuner, landsting och privata sektor bör staten inventera samtliga statliga lokaler och fastigheter samt byta ut den föråldrade belysning där besparingspotentialen visar sig vara mer än 50 procent av energikostnaden.

Stockholm den 5 oktober 2011

Per Åsling (C)

Annika Qarlsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)