Bekämpning av narkotikabrottslighet och alkoholmissbruk

Motion 2005/06:Ju332 av Torkild Strandberg m.fl. (fp)

av Torkild Strandberg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 2

Bekämpa brottsligheten i alkoholens och narkotikans spår 4

Sambandet mellan brottslighet, alkohol och narkotika 5

Ihålig svensk narkotikapolitik 5

Samlad attack mot narkotikan 6

Polis och socialtjänst ska kunna ingripa tidigt 6

Kriminalvården – en narkotikafri zon 7

Angrip den organiserade brottsligheten 9

Inför nytt system för klassning av narkotika 11

Åtgärder mot brottslighet i alkoholens spår 11

Nyktra åtgärder mot rattfylleri 12

Förebyggande åtgärder är nyckeln till minskat missbruk 14

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tidiga ingripanden från polis och socialtjänst.

Riksdagen tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)