Bekämpa brott och otrygghet i hela landet

Motion 2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2017/18:3569

av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Bekämpa brott och otrygghet i hela landet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att polisens fokus på kärnuppgiften att ingripa mot, utreda och klara upp brott ska stärkas och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast ska vidta åtgärder för att säkerställa kvaliteten i polisens utredningar och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra uppföljningen av polisens resultat genom tydliga och mätbara mål och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Åklagarmyndigheten ska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (69)