Behovet av nya riktlinjer för behandling av sköldkörtelsjukdomar och sjukdomstillstånd med likartade symptom orsakade av autoimmuna processer

Motion 2015/16:1401 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av nya riktlinjer för behandling av sköldkörtelsjukdomar och sjukdomstillstånd med likartad symtombild orsakade av autoimmuna processer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sköldkörtelsjukdomar drabbar årligen en mycket stor grupp människor i Sverige varav de flesta är kvinnor i yrkesverksam ålder. Låg ämnesomsättning, hypotyreos, är en stor folksjukdom som idag vanligtvis behandlas med medicinen Levaxin. Enligt Läkemedelsverket handlar det idag om över 440 000 personer varav ca 3 700 har en kompletterande behandling med medicinen Liothyorin. Vägen till diagnos är ofta lång, svår och tröttsam och många drabbade vittnar om åratal av till exempel orkeslöshet, koncentrationssvårigheter, sömnproblem, viktuppgång och värk. Dessutom är symtombilden likartad vid andra sjukdomar som orsakas av autoimmuna processer vilket kan leda till felbehandling, försämrad livskvalitet och stort lidande. Allt för många som har fått och får felaktiga diagnoser behandlas till exempel för psykiska sjukdomar och depressioner med antidepressiv medicin.

De behandlingsmetoder som används vid hypotyreos idag är från 1960-talet och vanligtvis förskrivs medicinen Levaxin. Ny kunskap pekar dock på att denna behandling inte fungerar för alla och att andra tillgängliga mediciner, Liothyronin och ND, ger bättre effekt. Ytterst få patienter i Sverige har dock tillgång till dessa medan de är vanligare i utlandet. Kunskapen om dessa nya behandlingsmetoder inom svensk sjukvård är låg och behöver förbättras. Dessutom behöver kunskapen fördjupas avseende sjukdomstillstånd med likartad symptombild som hypotyreos för att felbehandling ska kunna undvikas. Det är inte rimligt att många, företrädesvis kvinnor, tvingas till åratal av tröstlösa kontakter med vården på grund utav att kunskapen och behandlingsmetoderna inte utvecklas.

Mot bakgrund av att sköldkörtelsjukdomar och sjukdomstillstånd med samma symptom som vid hypotyreos är mycket vanligt förekommande, särskilt drabbar kvinnor och i huvudsak behandlas enligt riktlinjer från 1960-talet finns det tungt vägande skäl för att utarbeta nya riktlinjer för behandling av denna sjukdomsgrupp. Nya rön och studier finns tillgängliga för att lägga grunden för ett sådant arbete. Detta bör riksdagen tillkännage som sin mening för regeringen.

 

Ingela Nylund Watz (S)

 

Yilmaz Kerimo (S)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)