Behåll och bygg ut RUT-avdraget

Motion 2015/16:3006 av Helena Lindahl och Staffan Danielsson (båda C)

av Helena Lindahl och Staffan Danielsson (båda C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att behålla RUT-avdraget samt att avdraget ska omfatta fler branscher och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Städ- och lokalvårdsbranschen var fram till 2007 nästan uteslutande inriktad mot företag. Priserna gjorde att efterfrågan från privatpersoner nästan var obefintlig och av den del som fanns var en stor del svartarbete. På grund av detta tittade den dåvarande regeringen på en modell som införts i Finland där man hade minskat skatten för just servicetjänster i hemmet.

 

I och med att RUT-avdraget infördes i Sverige växte en helt ny bransch fram och som därefter bara fortsatt att växa. I snitt har omsättningen ökat med 20 procent årligen och 2014 omsatte branschen 6 miljarder kronor.

 

Idag är närmare 20 000 personer anställda inom hemservicebranschen och många av dessa har tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden. Enligt Almegas egna branschsiffror är ungefär hälften av de anställda utlandsfödda, 25 procent är under 26 år och hela 60 procent saknar gymnasieutbildning.

 

En av orsakerna till att branschen vuxit är att RUT-företagen blivit allt vanligare i hela landet (från början låg fokus mest i och runt stora städer). Lokalt är det de Norrbottniska kommunerna som toppar listan över det största tillskottet av kunder 2010–2015. I till exempel Gällivare ökade antalet kunder från 63 till 452.

 

Regeringens kommande halvering av avdraget för RUT-tjänsterna leder naturligtvis till oro bland de befintliga företagen som inte vet om de törs utveckla verksamheten och anställa fler. Det leder till att de som funderar på att starta företag inom branschen tvekar och det leder till att människor kommer att bli utan arbete eftersom åtstramningarna kommer att leda till minskad efterfrågan på tjänsterna. Dessutom finns all anledning till oro över vilken påverkan regeringens åtgärder kommer att få på branschen i allmänhet. I Danmark gjorde den danska regeringen liknande ingrepp och det ledde till att branschen kollapsade.

 

RUT-avdraget har gett många arbetstillfällen, fler företag och varit en plusaffär för statskassan. Det har såväl Konjunkturinstitutet som olika myndigheter i både Danmark och Finland konstaterat. Med tanke på att allt fler människor nu flyttar till Sverige och med tanke på att integrationen behöver förbättras, borde RUT-avdraget inte bara behållas utan även omfatta fler branscher. Enligt Finansdepartementets egna beräkningar skulle ett flytt-RUT hämma den svarta och osunda arbetsmarknad som tyvärr växt fram inom området och dessutom skapa 1 000 nya jobb utan krav på yrkesutbildning. Ett annat förslag, som för övrigt kommit från Digitaliseringskommissionen, är att it-tjänster i hemmet skulle omfattas av RUT-avdraget. Detta skulle kunna skapa upp till nästan 3 000 heltidstjänster och det enligt it- och Telekomföretagen.

Detta bör ges regeringen till känna.

 

Helena Lindahl (C)

Staffan Danielsson (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)