Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Behåll kopparnäten så länge de behövs

Motion 2021/22:2377 av Viktor Wärnick (M)

av Viktor Wärnick (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att stoppa nedmonteringen av kopparnät, vilka staten har direkt eller indirekt rådighet över, så länge inte fullt fungerande och adekvata alternativ finns på plats, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Staten ska värna och arbeta för en grundläggande infrastruktur som tillåter och möjliggör att människor bor såväl i städer som i gles- och landsbygd. Detta gäller bland annat olika tele- och datanät som staten åtminstone bör värna och försvara där man genom sitt ägande har möjlighet att påverka.

Detta gäller exempelvis de många kopparnäten som är i delvis statliga Telias ägo. Många är berättelserna om hur näten nu klipps av i förtid, i flertalet förödande fall innan adekvata alternativ till tele- och datanät finns på plats för de som verkar och bor där kopparnäten släcks ned. Mobilnäten är i vissa fall inte tillräckligt kapacitetsutbyggda för att ersätta stabiliteten och den någorlunda hastighet som kan erbjudas i ADSL-form via kopparnäten. Det är emellertid inte enbart kapaciteten som kan vara en avgörande faktor för dem som idag är beroende av kopparnäten. Även kostnadsaspekten måste vägas in när det exempelvis hänvisas till internetaccess via satellit.

Staten bör genom sin ägarmakt, så långt den kan utsträckas, verka för att alla de kopparnät man har rådighet över – direkt eller indirekt – inte blir klippta och nedsläckta innan fullt fungerande alternativ finns på plats i aktuella områden. Denna mening bör riksdagen tillkännage för regeringen.

Viktor Wärnick (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)