Behåll Bromma flygplats – och bygg ut Arlanda Airport

Motion 2021/22:2982 av Christian Carlsson (KD)

av Christian Carlsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Bromma Stockholm Airport inte bör avvecklas i förtid och om att se över hur flygkapaciteten på Arlanda Airport ska utökas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Flyget behövs för att hela Sverige ska leva och utgör en viktig komponent för fler jobb och ökad konkurrenskraft. Bromma Stockholm Airport är idag avgörande för delar av näringslivet, den används av företagare i hela landet och underlättar för privatresenärer i Stockholmsregionen.

I spåren av pandemin står flyget med en kraftigt reducerad kapacitet och efterfrågan, men flygtrafiken kommer att återhämta sig och Stockholm kommer att vara i behov av kraftigt utökad flygtrafik och fler internationella flygförbindelser för att vara en tillväxt­region med internationell konkurrenskraft och ett företagsklimat i världsklass.

Omfattande utbyggnader av Arlanda Airport och dess anslutningar, innefattande en ny rullbana, krävs för att möta framtidens behov. Bromma flygplats kommer därför att behöva finnas kvar åtminstone till dess att en utbyggnad av Arlanda är färdig. En avveckling av Bromma Stockholm Airport kan inte vara aktuell utan att den samlade flygkapaciteten till Stockholm utökas. Vid en avveckling av Bromma Stockholm airport behöver Arlanda Airport inte bara ges långsiktiga förutsättningar att ta hand om den flygtrafik som normalt trafikerar Bromma. Det behövs också förutsättningar för fler internationella flygförbindelser på Arlanda, som gör att Stockholms konkurrenskraft, besöksnäring och tillväxt stärks.

 

 

Christian Carlsson (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)