Begränsning av rätten att ta ut parkeringsavgift

Motion 2021/22:607 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagen borde förändras så att man maximalt kan ta ut en felparkeringsavgift per 24 timmar för fordon som inte står i vägen eller parkerats på ett trafikfarligt sätt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag kan ett parkeringsbolag ta ut parkeringsavgift vid felparkering två gånger per dygn. För den som av misstag parkerat fel, exempelvis över natten, uppfattas det som orimligt att parkeringsbolaget kan ta ut flera parkeringsavgifter för samma förseelse.

Lagen borde förändras så att man maximalt kan ta ut en felparkeringsavgift per 24 timmar för fordon som inte står i vägen eller parkerats på ett trafikfarligt sätt.

Jan Ericson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)