Begränsning av antalet registrerade fordon på en person

Motion 2021/22:550 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa antalet registrerade fordon på en person och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bilmålvakter är ett välkänt problem som ofta är en del i annan organiserad brottslighet. Det finns exempel på hur en enda person står som registrerad ägare till tusentals fordon.

Ett sätt att komma åt detta är att sätta en gräns för hur många fordon en fysisk person kan vara registrerad ägare till.

Jan Ericson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)